Gaspard de Coligny
Amiral de France

Moments importants de la vie de Gaspard de Coligny :