Henri II
Henri II Plantagenêt
Roi d'Angleterre

Moments importants de la vie de Henri II :