Henri II
Duc de Brabant

Moments importants de la vie de Henri II :

 vers 1207 1 : Naissance d'Henri II
Duc de Brabant  
[vers 1207 / 1er fevrier 1248]
 
[Biographie]
Henri II de Brabant
.
 vers 1224 2 : Naissance de Mathilde de Brabant
[vers 1224 / 29 septembre 1288]
 
[Biographie]
Mathilde de Brabant
.
 5 septembre 1235 3 : Mort d'Henri Ier de Brabant.
 1er fevrier 1248 4 : Mort d'Henri II
Duc de Brabant  
[vers 1207 / 1er fevrier 1248]
 
[Biographie]
Henri II de Brabant
.